Nieuw in Mikadovanaf 1 september 2017

Type 9 en Type 4 onderwijs voor Kleuters!

Inschrijven kan vanaf nu!

Inschrijvingen

 Ook mogelijk vanuit Nederland!

Inschrijvingen van nieuwe leerlingen vinden plaats gedurende het ganse schooljaar, dit geldt echter enkel voor het lopende schooljaar.

Voor kinderen van 5 tot 13 jaar!
Leerlingen met een type 1, 4 , 8 of 9 attest kunnen zich inschrijven.

Tot en met 4 juli en vanaf 18 augustus. 

Hoe wordt een leerling ingeschreven?

Om een leerling reglementair te kunnen inschrijven aan Bsbo Mikado, dienen een aantal documenten voorgelegd, afgeleverd of ingevuld te worden.

Dit zijn o.a.

1.Identificatiebewijs: 
Bij de inschrijving van een leerling wordt een officieel bewijsstuk voorgelegd waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt. 
Vermits voor de controle op de leerplicht ook het rijksregisternummer een verplicht gegeven is, wordt bij voorkeur de SIS- kaart of kids ID gevraagd. Van het bewijsstuk wordt een fotokopie genomen

2.Inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs:
Voor de toelating van een leerling in het buitengewoon onderwijs is een inschrijvingsverslag vereist waaruit blijkt dat buitengewoon onderwijs nodig is, met aanduiding van het type dat voor de leerling aangewezen is. Voor onze school is dit het type 1, 4, 8 of 9. 
Dit komt overeen met de zogenaamde MLK-scholen in Nederland.

Het inschrijvingsverslag bestaat uit een attest voor type 1, 4, 8 of 9 en een protocol ter
verantwoording en wordt opgesteld door een CLB of door een instelling die daarvoor wordt erkend.

3.Eventuele afwijkingen:    
Ouders van leerlingen kunnen beslissen om eventueel de leerling in het lager onderwijs te houden tijdens het schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin het kind dertien wordt. Het volgen van lager onderwijs kan daarna nog eventueel met één schooljaar verlengd worden. 
Bij elk van deze beslissingen verklaren zij schriftelijk dat ze vooraf kennis hebben genomen van en toelichting hebben gekregen bij het advies van CLB en klassenraad. 
Tevens maken zij hun beslissing schriftelijk kenbaar.

4.Keuze levensbeschouwelijke vakken:
Bij de inschrijving van hun kind aan Bsbo Mikado bepalen de ouders, bij ondertekenende verklaring, 
of hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten of een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, kunnen op aanvraag een vrijstelling bekomen

5.Onderwijsvoorrangsbeleid:
Verklaringen voor leerlingen onderwijsvoorrang: bij het inschrijven van een leerling die aan de voorwaarden voldoet, worden de nodige documenten ingevuld en ondertekend.

6.Document schoolverandering:
Bij een inschrijving na de eerste schooldag van september, wordt duidelijk nagegaan of het om een eerste inschrijving gaat. Zo niet, dan wordt de procedure schoolverandering gevolgd.

Word vriend met ons op

 

Komende activiteiten

zo nov 04 @08:00 - 12:00AM
Herfstvakantie
vr nov 23 @09:00 -
Naar de bib
wo nov 28 @08:00 - 05:00PM
Facultatieve verlofdag
do dec 06 @08:00 - 05:00PM
Sint op school
di dec 18 @17:00 - 07:00PM
Rapport en ouderavond