Autiwerking

Voor Wie?

In deze klas zitten kinderen met een autismespectrumstoornis.

Wat is autisme?

Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen heel verschillend zijn, maar ze hebben doorgaans
vooral problemen op onderstaande vlakken:
– beperkingen in de sociale interactie (moeilijk samen spelen, op een verkeerde manier contact
zoeken met anderen, geen inlevingsvermogen,…)
– beperkingen in de communicatie (geen onderliggende boodschappen zien, moeilijk beetnemen,
geen beeldspraak begrijpen,…)
– beperkingen in het verbeeldend vermogen (weerstand tegen verandering, rigide in denken en
handelen, zich verliezen in details, zich niet kunnen organiseren/plannen,…)

Wat doet Bsbo Mikado voor deze leerlingen?
A. Auti-klassen

1. Organisatie
Door verduidelijking van ruimte (hoeken), tijd (dagschema’s) en aanpak geven we een antwoord
op vragen zoals wat ? wie ? wanneer ? hoelang ? wat daarna ? …
Hierdoor creëren we een veilige leeromgeving voor deze leerlingen. De ruimte is ingedeeld in een
werkhoek,  een leerhoek, een leeshoek, computerhoek en een vrijetijdshoek.
De leerlingen werken met een individueel dagschema.

2. Inhoud
• Vrijetijdsactiviteiten en vrijetijdsvaardigheden:
– Activiteiten: de leerlingen leren spelletjes alleen te spelen en
samenspelen (vbn. memorie, vier op een rij, yathzee, …)
– Vaardigheden: de leerlingen leren hun beurt afwachten, omgaan
met winst en verlies, organiseren en opruimen, …
• Werkactiviteiten en werkgedrag:
           – Activiteiten: de leerlingen leren sorteren, monteren, nabouwen, …
– Werkgedrag: de leerlingen leren hun taak vol te houden, nauwkeurig-
heid, hulp vragen, …
• Zelfredzaamheid en huishoudelijke taken.
• Leertaken: aangepast aan het niveau van het kind

 

Hoofddoel
Voor onze leerlingen wordt alles zo visueel mogelijk voorgesteld.
Er wordt gebruik gemaakt van pictogrammen, foto’s, stappenplannen,
werkschema’s om de activiteiten en taken te verduidelijken en dit alles om
de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren in het dagdagelijkse leven.

* Extra individuele ondersteuning door kiné of logo indien nodig.