Type 1 en 8 : basisaanbod

– Lagere schoolkinderen: 6 tot 13 jaar

– Kinderen met een licht mentale  beperking

– Kinderen met een (ernstige) leerstoornis

– Leerstof op maat van de individuele leerling

– Reken– en taalgroepen

– Welbevinden van het kind komt op de eerste plaats

– Extra ondersteuning door paramedici waar nodig